Odwiedź nas na: 

§1 Zapisy ogólne

Wszelkie usługi świadczone przez gabinet BEAUTY ROOM są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.

 1. Zapisanie się na usługę w BEAUTY ROOM oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisywania.
 2. Niezastosowanie się regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności gabinetu BEAUTY ROOM za przeprowadzony zabieg.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 4. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru w salonie. 

 

§2 Umawianie wizyt

 1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w recepcji salonu w godz: pn. 12:00 - 16:00, wt. – pt. 9.00 - 16.00, telefonicznie przez nr: 531 209 697 lub przez wiadomość wysłaną przez stronę firmową na Facebooku. Tylko w tych godzinach odbieramy telefon oraz odpisujemy na wszelkie wiadomości.
 2. W razie nieodebrania telefonu, personel salonu dokłada wszelkich starań aby oddzwonić do Klientów w najkrótszym możliwym czasie.
 3. Czasowe zmiany w godzinach pracy recepcji mogą wynikać z urlopów, niedyspozycji pracowników, długich weekendów lub świąt. Wówczas Klienci proszeni są o przesłanie wiadomości lub ponowny kontakt telefoniczny w innym czasie.
 4. W dniu poprzedzającym wizytę w salonie, gabinet przypomina o wizycie za pomocą wiadomości sms w której podaje godzinę wizyty.
 5. Klient ma obowiązek stawić się punktualnie na umówioną wizytę.
 6. Spóźnienie powyżej 15 min będzie skutkowało anulowaniem zabiegu lub wykonaniem go w najszybszy możliwy sposób (np. stylizacja hybrydowa- 1 kolor, bez zdobień; skrócenie zabiegu).
 7. O opóźnieniu pracownika (które najczęściej wynika ze spóźnień poprzednich Klientów) powyżej 15 min klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość sms. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu lub przedłużającej się wizyty poprzedzającego Klienta, zabieg będzie wykonany w pełni, bez skracania etapów zabiegowych.
 8. O chęci bardziej czasochłonnego zdobnictwa paznokci lub konieczności przedłużenia kilku paznokci (gdy klient nie był zapisany na przedłużanie paznokci) Klient zobowiązany jest poinformować w momencie umawiania wizyty, tak aby pracownik mógł z góry zarezerwować wystarczającą ilość czasu dla danej wizyty. W przypadku nie poinformowania o w.w. fakcie pracownik może odmówić wykonania rozszerzonego zabiegu.
 9. W razie chęci rezygnacji z zarezerwowanej usługi Klient zobowiązany jest do wcześniejszego – min.  24 godzinnego poinformowania o tym gabinet lub w sytuacjach losowych w tym samym dniu.
 10. W razie braku anulowania rezerwacji, kolejne zapisy na usługi nastąpią po wpłacie 50% wartości zabiegu który nie został odwołany, a się nie odbył oraz zaliczki o wartości 50% ceny rezerwowanej usługi. Zaliczka może zostać wpłacona osobiście w recepcji salonu lub na konto firmowe: 60 1020 5242 0000 2302 0511 2398.
 11. Klient, który dwukrotnie nie odwoła rezerwacji w w.w. terminie i nie stawi się na umówiony zabieg musi się liczyć z odmową rezerwacji kolejnych  terminów.
 12. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany. Istnieje możliwość odwołania wizyty bez gwarancji zmiany zarezerwowanego terminu na inny dzień z powodu sytuacji losowej (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).
 13. Na umówioną wizytę prosimy nie zabierać ze sobą dzieci poniżej 6 lat. Aby poprawnie i ze wszelką starannością wykonać usługę potrzebujemy skupienia. Gabinet to miejsce pracy, gdzie unoszą się pyły, opary klejów, środków do dezynfekcji, które mają niekorzystny wpływ na zdrowie dzieci. Gabinet to także miejsce relaksu dla Ciebie i innych Klientów i należy to uszanować.

 

§2 Zasady wykonywania zabiegów kosmetycznych

 1. W trakcie wykonywania zabiegu kosmetycznego Klient ma zapewnioną wyłączność uwagi osoby wykonującej zabieg.
 2. Usługi przeprowadzane są z należytą starannością z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń, narzędzi, kosmetyków, według wiedzy i umiejętności pracowników, którzy są przygotowani do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.
 3. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.
 4. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
 5. Klienci zobowiązani są do poinformowania pracownika Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 6. W trosce o zdrowie pracowników oraz innych klientów na zabieg należy stawić się w pełni zdrowym. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 7. W przypadku zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanki, zabiegów z użyciem kwasów medycznych klient zobowiązany jest do zapoznania się z przeciwwskazaniami oraz wydania pisemnej zgody na wykonanie zabiegu.
 8. W salonie używa się preparatów do dezynfekcji pozytywnie zaopiniowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia-Państwowy Zakład Higieny. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji a następnie sterylizacji w autoklawie medycznym. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry.

 

§3 Ceny i rabaty

 1. Za wykonane usługi obowiązują ceny według cennika dostępnego w gabinecie, na stronie internetowej salonu www.beautyroom-stebnicka.pl oraz na stronie salonu na Facebooku.
 2. Podane ceny nie podlegają negocjacji.
 3. Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonane usługi i/lub produkty.
 4. W salonie udostępnia się dwa sposoby płatności: gotówką lub kartą płatniczą, przy czym preferujemy płatność gotówką. 
 5. Gabinet BEAUTY ROOM zastrzega sobie możliwość zmiany cen, o czym informuje klientów poprzez stronę internetową, stronę salonu na Facebooku lub bezpośrednio w recepcji salonu.
 6. W gabinecie wprowadzane są cyklicznie usługi promocyjne podawane do wiadomości poprzez konto na Facebooku lub osobiście. Promocje obowiązują w czasie podanym w przygotowanych ofertach.
 7. W przypadku wykupienia większej ilości zabiegów (seria bądź wykonanych na raz) klient może otrzymać indywidualnie przyznany rabat.

 

§4 Vouchery

 1. Vouchery podarunkowe sprzedawane są w formie eleganckiego Vouchera zapakowanego w kopertę ze wstążką. 
 2. Vouchery dostępne są w ciągłej sprzedaży na dowolnie wybrany zabieg lub dowolnie określoną kwotę pieniężną. 
 3. Voucher można nabyć osobiście w salonie BEAUTY ROOM Dominika Stebnicka, ul. Malczycka 1A, 55-300 Środa Śląska.
 4. Voucher upoważnia do skorzystania z usług w salonie BEAUTY ROOM zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera.
 5. Voucher jest ważny przez okres 6 miesięcy od daty jego zakupu (lub w wyjątkowych sytuacjach zgodnie z datą ważności wpisaną na Voucherze) – w tym okresie należy w pełni wykorzystać wykupione zabiegi.
 6. Po upływie terminu ważności Vouchera, w całości lub w części niewykorzystana wartość zostaje utracona.
 7. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 8. Osoba obdarowana zobowiązana jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty pod nr tel. 531 209 697, poprzez stronę na Facebooku lub osobiście w recepcji gabinetu BEAUTY ROOM. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie recepcji, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher podarunkowy.
 9. W razie braku skutecznego anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście, na 24 godziny przed umówioną wizytą i nie stawienie się na zarezerwowany termin Voucher zostaje uznany za nieważny.
 10. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość przedłużenia ważności Vouchera na okres kolejnych 3 miesięcy.
 11. Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
 12. Osoba obdarowana jest zobowiązana do posiadania vouchera podczas umówionej wizyty i przekazania go do recepcji przed wykonanym zabiegiem.
 13. Płacąc Voucherem za usługi o niższej wartości niż wartość Vouchera, Salon nie udziela zwrotu różnicy.
 14. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Vouchera jeżeli wartość usług, z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż jego wartość.
 15. Płatności Voucherem nie można łączyć z promocjami i rabatami.
 16. Voucher imienny może być przeniesiony na inną osobę.
 17. Zaproszenie na wybrane usługi lub pakiety usług można wymienić na wszystkie inne usługi z oferty Salonu.
 18. W przypadku utraty lub zniszczenia Vouchera podarunkowego, Salon nie ponosi odpowiedzialności ani nie rekompensuje straty spowodowanej zaistniałą sytuacją.

 

§5 Kartoteki klienta

 1. Każdy Klient w trakcie zapisywania na pierwszą wizytę proszony jest o podanie danych, tj.: imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Na podstawie tej rejestracji gabinet powiadamia o aktualnych promocjach oraz przypomina o zaplanowanych wizytach na 1 dzień wcześniej. Dane są przechowywane w systemie recepcyjnym i nie są nikomu udostępniane.
 2. Klient może odmówić podawania swoich danych, wówczas nie ma możliwości skorzystania z usług salonu BEAUTY ROOM.

 

§6 Reklamacje

 1. Gabinet BEAUTY ROOM gwarantuje wykonanie usług z oferty na najwyższym możliwym poziomie.
 2. Od wadliwie wykonanej usługi klient może zgłosić reklamację, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni i zostaną zaproponowane rozwiązania które, jeśli wina za wadę leży po stronie salonu usatysfakcjonują Klienta.
 3. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie osobiście lub wysyłając wiadomość sms lub na Facebooku.
 4. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu zakupu w postaci oryginału paragonu fiskalnego lub innego dowodu zapłaty za usługi (potwierdzenie przelewu, potwierdzenie płatności kartą, potwierdzenie przez pracownika gabinetu sprzedaży usługi czy towaru).
 5. Sytuacje, kiedy gabinet nie ponosi odpowiedzialności: 1. Brak efektów zabiegowych jeśli Klient nie przeszedł nieprzerwanej serii zabiegów, która została zaproponowana w zależności od zabiegu lub stosowanego urządzenia lub nie zastosował się do zaleceń pozabiegowych. 2. Uszczerbki na zdrowiu po zabiegu wynikłe z zatajenia schorzenia lub leków przyjmowanych przez Klienta 3. Mechaniczne uszkodzenie paznokcia, na skutek czego nastąpiło złamanie paznokcia lub odprysk lakieru. 4. Niepożądane komplikacje pozabiegowe wynikające z niestosowania się do zaleceń pozabiegowych przekazanych przez personel, przede wszystkim korzystanie ze słońca po zabiegach złuszczania i mezoterapii oraz nie stosowanie preparatów z filtrami UV, brak odpowiedniej higieny po zabiegach mezoterapii, złuszczania kwasami.
 6. Reklamacje związane ze stylizacją paznokci: 1. Manicure hybrydowy – do 7 dni od wykonania usługi obowiązuje gwarancja jakości (poprawki odprysków lakieru odbywają się na koszt gabinetu), złamania paznokcia naturalnego reklamacja nie obejmuje. 2. Przedłużenie paznokci – do 7 dni od wykonania usługi, poprawki od odprysków, pęknięć niemechanicznych odbywają się na koszt gabinetu. 3. Stylizacje które noszą ewidentne ślady uszkodzeń mechanicznych (zerwanie lakieru, pęknięcie/złamanie paznokcia po urazie) reklamacja nie uwzględnia.  
 7. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób prawidłowy i z najwyższą starannością.

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Każdy Klient maja prawo do wglądu do regulaminu oraz do cennika usług.
 3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu BEAUTY ROOM.
 4. Salon BEAUTY ROOM zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin